Мейіргер ісіндегі көшбасшылық саласындағы халықаралық зерттеулер

«Мейіргер ісі саласындағы көшбасшылық және денсаулық сақтау жүйелерін зерттеу қазіргі және болашақ ортаны анықтайтын білімдер жиынтығына өз үлестерін қосады» (AONL 2016).

AONL қорының парақшасын қараңыз: https://www.aonl.org/foundation

AONL басымдықтары (2016):

  1. Қазіргі және жаңа рөлдерді қолдау үшін медициналық көмектің барлық спектрі бойынша мейіргерлік көшбасшылардың негізгі құзыреттіліктерін дамыту.

Зерттеу келесі мәселелерге қатысты сұрақтарға жауап береді:

денсаулық сақтау саласының өзгеретін ландшафтындағы пайда болатын мейіргер ісінің жетекші рөлдері

мейіргерлік көшбасшылықтың ерекше сапасы

AONE құзыреттері

мейіргерлер жетекшілік ететін ұйымдар

инновацияларға оқытудың дәстүрлі емес әдістері

кәсіби өзара тәуелділік пен өзгерістер

мейіргердің басшылығымен медициналық көмек көрсету және халықтың денсаулығын қорғау

Кеңестерді басқаруда жетекші мейіргерлердің рөлдерін дамыту

  1. Медициналық көмек көрсетудің барлық бағыттарында медициналық көмек көрсету және халықтың денсаулығын басқару үлгілерін әзірлеуді және енгізуді қолдау.

Зерттеу мыналарға қатысты сұрақтарға жауап береді:

халықтың жеткіліксіз қызмет көрсетілетін топтарына және тәуекел топтарына қолданылатын күтім модельдері;

медициналық көмектің барлық спектрі бойынша көмек көрсету үлгілерінің тиімділігі;

пациенттерге күтім жасаудың пайда болған үлгілерін тексеру;

көмек көрсетудің түрлі үлгілерінде пациенттерге күтім жасау нәтижелері;

көмек көрсетудің әзірлегенкәсіби үлгілері;

халықтың денсаулығына әсері;

медициналық көмекке қолжетімділік.

  1. Жеткізу жүйелерінде ең жақсы тәжірибелерге негізделген қауіпсіз, сапалы көмекті ұсынуды қолдау.

Зерттеу мыналармен байланысты сұрақтарға жауап береді:

қауіпсіздік/сапа;

практикалық орта жағдайлары мен сапа/қауіпсіздік;

дәлелді мейіргерлік тәжірибе;

мейіргердің тәжірибе ортасына және медициналық көмектің барлық спектрі бойынша қауіпсіз жұмыс ортасына әсері;

мейіргердің континуумның қиылысу нәтижелеріне әсері:

пациенттің/отбасының континуум қанағаттануы/қатысуы;

салауатты жұмыс ортасы;

салауатты жұмыс ортасымен байланысты нәтижелер.

  1. Барлық мүдделі тараптар арасында денсаулық сақтау саласындағы мейіргер ісі мәні туралы ақпаратты тарату.

Зерттеу мыналармен байланысты сұрақтарға жауап береді:

сабақтастықты жоспарлау үлгілері мен нәтижелері;

күтім жасаудың экономикалық тұрғыдан тиімді үлгілері;

мейіргерлерді дайындау;

резедентура бағдарламалары;

мейіргер көшбасшылығының ұйымдастырушылық құндылыққа әсері;

мейіргерлік бағдарламаларды/инновацияларды бағалау;

мейіргер ісі тәжірибесімен байланысты нәтижелер;

жергілікті, мемлекеттік, аймақтық және ұлттық деңгейлерде саясат пен адвокатураны дамытудағы мейіргер дауысының әсері.

Меню